ททท.ตรัง สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและสร้างชิ้นงานศิลปะผ้าบาติก เอกลักษณ์ของภาคใต้ แบบมีลายเดียวผืนเดียวในโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

น.ส.นันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าบาติก กลุ่มผ้าบาติกบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือผลิตชิ้นงานผ้าบาติกของตัวเอง โดยมีสมาชิกกลุ่มคอยแนะนำเทคนิคการทำ การลงสีหนักเบาให้พอดีกับผืนผ้า เพื่อได้ชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมั่นใจว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลก แม้บางครั้งจะทำลวดลายเดียวกัน แต่การเล่นสีของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน จึงเป็นจุดขายที่แตกต่าง สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ตลอดทั้งปี

สำหรับผ้าบาติกที่นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือทำ มีขนาดความยาวตั้งแต่ 1 ศอก ที่ใช้ทำผ้าเช็ดหน้า ไปจนถึง 1 เมตร สำหรับทำผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ โดยใช้เวลาในการทำเพียงไม่นาน ในขั้นตอนการลงสี ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นนำไปผึ่งแดดอีก 30 นาที และอบอีกรอบ เพื่อให้สีคงทนถาวร หากเป็นผ้าผืนเล็ก นักท่องเที่ยวสามารถนำกลับบ้านได้เลย แต่ถ้าผ้าผืนใหญ่จะใช้เวลา 2-3 วัน

นอกจากจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ผลิตผ้าบาติกแล้ว กลุ่มแม่บ้านฯ ยังผลิตผ้าบาติกลวดลายต่างๆ จำหน่ายในราคาผืนละ 200-500 บาท และตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ราคาประมาณ 150-250 บาท สร้างรายได้ให้กับสมาชิกประมาณเดือนละ 2,000 บาท โดยเปิดมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 15 คน แต่ที่ทำกันจริงจังประมาณ 6-7 คน จุดเด่นคือลวดลายไม่เหมือนใคร มีชิ้นเดียวผืนเดียวในโลก

นอกจากนี้ ยังเปิดสอนการทำผ้าบาติกให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้าน และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสานต่อการทำผ้าบาติกลวดลายไทย ที่เน้นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลวดลายของดีของจังหวัด เช่น ดอกศรีตรัง พะยูนกับท้องทะเล โลมา ภูเขา และรถตุ๊กตุ๊ก โดยมีเด็กสนใจมาเรียนทำผ้าบาติกกันเป็นจำนวนมาก