แพทย์ในเมืองอู่ฮั่นของจีนเผยว่า ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-91 ตรวจพบเชื้ออีกภายหลังจากหายแล้วและออกจากโรงพยาบาลราวร้อยละ 3-10

นักวิจัยทั่วโลกกำลังศึกษาว่าผู้ป่วยที่หายแล้วยังสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้หรือไม่ และร่างกายได้สร้างแอนติบอดีเป็นภูมิป้องกันโรคหรือไม่ คณะแพทย์โรงพยาบาลถงจี้ในเมืองอู่ฮั่นเผยกับสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทางการจีนว่า ผลการศึกษากับผู้ป่วยหายแล้ว 147 คน พบว่ามีเพียง 5 คน หรือราวร้อยละ 3 ตรวจพบเชื้อในการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสอีกครั้ง แต่ไม่พบหลักฐานว่าสามารถแพร่เชื้อได้อีก อ้างอิงจากการสังเกตคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดและการทดสอบในห้องทดลองปฏิบัติการ ขณะที่วารสารข่าวไลฟ์ไทมส์ในเครือหนังสือพิมพ์พีเพิลเดลีรายงานว่า สถานกักดูอาการในอู่ฮั่นแจ้งว่าผู้ป่วยหายแล้วร้อยละ 5-10 ตรวจพบเชื้ออีก ทำให้เกิดคำถามว่า การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสอาจไม่สามารถติดตามร่องรอยไวรัสในผู้ป่วยหายแล้วบางคนได้อย่างแม่นยำ โดยอาจเป็นผลจากชุดตรวจ วิธีการเก็บและการส่งมอบตัวอย่างของผู้ป่วย

ตัวอย่างดังกล่าวที่พบในเมืองอู่ฮั่น สถานที่พบผู้ป่วยแห่งแรกของโลกแม้ค่อนข้างน้อย แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจีนมีผู้ป่วยหายแล้วมากขึ้น โดยให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วกว่าร้อยละ 90 จากจำนวนผู้ป่วยกว่า 81,000 คน เสียชีวิตกว่า 3,100 คน เหลือผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ราว 4,300 คน