เซลล์ต้นกำเนิดสามารถสร้างเนื้อเยื่อที่หลากหลายและมีการใช้มากขึ้นสำหรับการใช้งานทางคลินิกเช่นการเปลี่ยนกระดูกหรือกระดูกอ่อน อย่างไรก็ตามเซลล์ต้นกำเนิดยังมีอยู่ในเนื้อเยื่อมะเร็งและมีส่วนร่วมในการลุกลามของมะเร็งและการแพร่กระจาย เส้นประสาทเป็นพื้นฐานสำหรับการควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาและการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิด

อย่างไรก็ตามไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างเซลล์ต้นกำเนิดกับเซลล์ประสาทในการสร้างเนื้อเยื่อและมะเร็งการเปรียบเทียบเซลล์ต้นกำเนิดในการสร้างเนื้อเยื่เซลล์ต้นกำเนิดส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและมะเร็งลุกลามได้อย่างไร การศึกษาครั้งแรกเปรียบเทียบการทำงานร่วมกันของเซลล์ประสาทที่มีเซลล์ต้นกำเนิดจากมนุษย์สองชนิดที่แตกต่างกันคือเซลล์ต้นกำเนิดเยื่อกระดาษทันตกรรมและเซลล์ต้นกำเนิดไขกระดูก ทั้งสองสามารถแยกแยะความแตกต่างเป็นเซลล์ประเภทต่าง ๆ เช่นกระดูกกระดูกอ่อนและเซลล์ไขมัน เซลล์ต้นกำเนิดไขกระดูกของมนุษย์ถูกแยกออกจากกระดูกโครงกระดูกและเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับแนวทางการสร้างกระดูกใหม่ สารสกัดจากฟันเป็นแหล่งของเซลล์ต้นกำเนิดเยื่อกระดาษซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ